ஆன்லைனில் செலுத்தும் வசதி நாளை தொடக்கம் போக்குவரத்து துறை அறிவிப்பு