முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகள்


தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம், திருநெல்வேலி பிரிவு

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான

மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகள் 2018 - 2019

பத்திரிக்கை செய்தி

       தமிழக அரசின் சார்பில் 2018-19-« ஆ©ழ‰கான மாண்புமிகு முதலமை¢ச® கொ¥பை¡கான மாவட்ட அளவிலான குழு, நீச்சல் மற்றும் தடகள விளையாட்டு போட்டிகள் ஆண்கள் பெண்களுக்கு தனித்தனியாக 29.01.2019 அன்று பாளையங்கோட்டை அண்ணா விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறவுள்ளது. நடைபெற உள்ள போட்டிகள்:- (ஆ©கŸ ம‰று« டிப©கŸ)

குழுப்போட்டிகள்:கூடைப்பந்து(டீயளமநவடியடட),கையுந்துபந்து(ஏழடடநலடியடட), கபாடி(முயடியனனi), ஜிம்னாஸ்டிக்(புலஅயௌவiஉ)இபளுதூக்குதல்(றுநiபாவடகைவiபெ)இ

கைப்பந்து (ர்யனெடியடட)இ பூப்பந்து(டீயடட டீயனஅiவெழn) இடேபிள் டென்னிஸ் (வுயடிடந வுநnnளை)

ஆ©களு¡கான தடகள பொ£ழ éபர«:

100 ஆவளஇ 800 ஆவளஇ 5000 ஆவளஇ 110 ஆவள ர்ரசனடநளஇ ர்iபா துரஅpஇ டுழபெ துரஅpஇ வுசipடந துரஅpஇ ளூழவ pரவஇ னுளைஉரள யனெ துயஎநடin வுhசழற.

டிப©களு¡கான தடகள பொ£ழ éபர«:

100 ஆவளஇ 400 ஆவளஇ 3000 ஆவளஇ 100 ஆவள ர்ரசனடநளஇ ர்iபா துரஅpஇ டுழபெ துரஅpஇ வுசipடந துரஅpஇ ளூழவ pரவஇ னுளைஉரள யனெ துயஎநடin வுhசழற.

Ú¢சš பொ£ழ நட¤துவத‰கான éவர§கŸ. (ஆ©கŸ ம‰று« டிப©கŸ)

50 ஆவள.இ 100 ஆவள.இ 200 ஆவள.இ 400 ஆவள. குசநந ளுவலடநஇ 50 ஆ. டீயஉம ளுவசழமநஇ 50 ஆவள.இ டீசநயளவ ளவசழமநஇ  50 ஆவள. டீரவவநசகடல ளவசழமந  யனெ 200 ஆவள.  ஐனெiஎனைரயட ஆநனடநல

விதிமுறைகள்:

போட்டியில் கலந்து கொள்பவர்கள் 31.12.2018 அன்று 21 வயதிற்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். (01.01.1998அ‹றொ அšலது அத‰கு Ëன® Ãறªதவ®களாக Ïரு¤தš வெ©டு« - Ïத‰கான சா‹¿தœகŸ சம®¥Ã¡க¥பட வெ©டு«)
சொந்த ( யேவiஎந ) திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்காகவோ ஃ திருநெல்வேலியில் பணிபுரியும் மாவட்டத்திற்காகவோஃ திருநெல்வேலி பள்ளி, கல்லூரியில் படிக்கும் மாவட்டத்திற்காகவோ ஃ விளையாட அனுமதிக்கப்படுவார்கள் அதற்கான ஆதாரங்கள் போட்டியின் போது சமர்ப்;பிக்கப்பட வேண்டும்.
தமிழகத்தில் ஐந்து வருடங்களுக்கு மேல் வசிப்பவர்களுக்கான யேவiஎவைல ஊநசவகைiஉயவந கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் வசித்து வருவதற்கான சான்றுகளான சுயவழைn ஊயசன  ஃ ஏழவநச ஐனு  ஃ னுசiஎiபெ டுiஉநnஉந ஃ ளுஉhழழட ஆயசம ளூநநவ ஃ வுசயளெகநச ஊநசவகைiஉயவந  இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றின் ழுசபைiயெட ரூ ஓநசழஒ கண்டிப்பாக கொண்டு வருதல் வேண்டும்.
குழு விளையாட்டுக்களில் ஒரு பள்ளி ஃ கல்லூரி ஃ கிளப்ஃநிறுவனத்திலிருந்து ஒரு விளையாட்டிற்கு ஒரு அணி மட்டுமே கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படும் அதே போன்று தடகள மற்றும் நீச்சல் போட்டியில் ஒருவர் ஒரு போட்டியில் (நுஎநவெ) மட்டுமே கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவர்.
மாவட்ட அளவிலான போட்டியில் முதல் மூன்று இடங்களை  பெறுபவர்களுக்கு முதல் பரிசு ரூ1000ஃ-, இரண்டாம் பரிசு ரூ750ஃ-, மூன்றாம் பரிசு ரூ.500ஃ- ரொக்கபரிசுகளும், சான்றிதழ்களும் வழங்கப்படும். போட்டியில் வெற்றி பெறும் வீரர்ஃ வீராங்கனைகள் மாநில போட்டிகளில் கலந்து கொள்வார்கள். மாநில போட்டியில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெறும் முதல் மூன்று இடங்களை பெறும் ஒவ்வொரு அணியின் வீரர் ஃ வீராங்கனை ஒவ்வொருவருக்கும்  தலா ரூ1லட்சம், ரூ75,000ஃ- மற்றும் 50,000ஃ-  ரொக்கப்பரிசு தமிழக அரசால் வழங்கப்படுகிறது. வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு வங்கி கணக்கு மூலம் மட்டுமே செலுத்தப்படும் ஆகையால் கண்டிப்பாக போட்டிகளில் பங்குபெறும் அனைத்து வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் முதல் பக்கத்தை கொண்டுவருதல் வேண்டும். மேலும் விபரங்களுக்கு 0462-2572632 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும்.